Téma dňa

Marihuana miernejšie/ Sýria: Vojna sa odkladá

Hostia: 1) Ľubomír Okruhlica, centrum pre liečbu drogových závislostí. Zároveň je členom expertnej skupiny na ministerstve zdravotníctva, ktoré rieši túto aktuálnu otázku. 2) Lucia Kurilovská, odborná asistentka na katedre trestného práca na Právnickej fakultre Univerzity Komenského, poradkyňa ministra spravodlivosti. 3) František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita.

Ďalšie relácie