Hlavné správy

Hlavné správy zo 14. januára

Pozrite si Hlavné správy zo 14. januára. Zhrnuli sme do nich všetky podstatné informácie z domova aj zo zahraničia. Dozviete sa viac o výsledkoch volieb v Českej republike, ďalej o Duckého zmenkách, ale aj o poprave za údajnú špionáž.

V Hlavných správach zo 14. januára nájdete tieto reportáže:

- Prvé kolo ovládli A. Babiš a P. Pavel

- O Hrad sa pobijú P. Pavel a A. Babiš

- Kto za to môže?

- Duckého zmenky ako časovaná bomba

- Vodné a stočné sa zvýši o 2,50 eur

- O týždeň sa uskutoční referendum

- Popravený za údajnú špionáž

- Dobrovoľníkov už nestíhajú za špionáž

- Katedrála v Žiline ožila bielou

Ďalšie relácie