Hlavné správy

Hlavné správy z 26. novembra

Pozrite si Hlavné správy z 26. novembra 2022. Zhrnuli sme do nich všetky podstatné informácie z domova aj zo zahraničia. Dozviete sa viac o tom, ako pokročilo rokovanie lekárov a vlády, o rodičovskom dôchodku, ale aj o situácii na Ukrajine.

V Hlavných správach z 26. novembra nájdete tieto reportáže:

- LOZ naďalej trvá na požiadavkách

- Príspevok dôchodcom od detí má úskalia

- Korbeľka a Havran ohrozujú vodu

- Po zosuvoch viacero nezvestných 

- Ukrajina obnovuje dodávky elektriny

- Od Holodomoru uplynulo 90 rokov

- Kapacita škôl nestačí, dotácie nedostanú

- V kríze sa NBS presunie do Kremnice

- Obchod s vínom bez alkoholu

Ďalšie relácie