Štúdio TA3

Vplyv človeka bude mať veľké dôsledky. Snažíme sa porozumieť klimatickým zmenám?

V geologickej histórii našej planéty sa stretávame zavše aj s dramatickými zmenami podnebia, ktoré spôsobilo vymieranie celých druhov. Otázka je o to aktuálnejšia, že vplyv človeka na klimatickú zmenu bude mať dôsledky na našu civilizáciu ba dokonca pre celý život na našej planéte. Porozumieť klimatickým zmenám v minulosti a dnes pomáhajú aj paleontológovia. O téme sme sa rozprávali s evolučným biológom Dr. Andrerjom Čerňanským z PriF UK.

Ďalšie relácie