Štúdio TA3

V dnešnej dobe je ťažké predvídať, čo bude ďalej. Mnohé médiá v Bielorusku boli zrušené

Medzinárodná organizácia UNESCO každoročne udeľuje Medzinárodnú cenu pre slobodu tlače, deje sa tak už dve desaťročia. Cena je určená pre ľudí, organizácie, alebo inštitúcie, ktoré významnou mierou každoročne prispeli ku slobode tlače alebo k ochrane médií ako takých. V roku 2022 túto cenu v Uruguaji získala Bieloruská asociácia novinárov, ktorú zastupuje predstaviteľ Andrej Bastunets od roku 2015, ktorý hovoril o tom, že mnohé médiá boli v Bielorusku zrušené.

Ďalšie relácie