Hlavné správy

Hlavné správy zo 14. mája

Pozrite si Hlavné správy zo 14. mája 2022. Zhrnuli sme do nich všetky podstatné informácie z domova aj zo zahraničia. Dozviete sa viac o sporoch v koalícii ale tiež o aktuálnej situácii na Ukrajine.

V Hlavných správach zo 14. mája nájdete tieto reportáže: 

- Bez dohody na protiinflačnej pomoci

- Nekonečné spory v koalícii

- Školské kuchárky sa učia čarovať

- Ukrajinci Charkov ubránili

- Rozširovanie NATO sa im nepáči

- Násilie na pohrebe zabitej novinárky

- Do Rakúska od pondelka bez covidpasov

- 37 % Slovákov nerobí to, čo vyštudovalo

- Niektoré štúdijné programy zrušia

- Rameno operovali unikátnou metódou

- Obnovujú schátraný Turzov

Ďalšie relácie