Investujeme

Investovanie do zelenšej budúcnosti / Nový trend: investovanie do ESG fondov / Obehový biznis model v popredí

Za posledný rok je environmentálne a spoločensky zodpovedné investovanie na vzostupe po celom svete. Firmy, ktoré sú dôveryhodné a overiteľne spoločensky zodpovedné, zaradí ratingová agentúra medzi ESG spoločnosti. Všetci, ktorým záleží na tom, do čoho investujú, majú možnosť už aj na Slovensku vložiť svoje peniaze do ekologických fondov, cez ktoré sa práve tieto firmy financujú. Pozvanie k nám prijal riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik.Alternatívou klasického indexu S&P 500 indexu je špeciálny index The S&P 500 ESG Index. Sú v ňom sústredené firmy s vysokým ESG ratingom vrátane veľkej časti zdravotníckeho segmentu, ktorý počas pandémie zažíva vysoký dopyt. Investori dnes nehľadajú iba vysoký výnos a dobré zhodnotenie. Akcie často nakupujú v zodpovedných firmách s najvyšším skóre trvalo udržateľného podnikania. Význam vidia v investovaní s vplyvom na dlhodobú udržateľnosť a zodpovednosť veľkých firiem. Aj trh s tzv. zelenými dlhopismi sa dynamicky rozvíja.Zodpovedné a etické fondy sa označujú skratkou ESG/SRI, čo je odvodené od troch slov  “ Environmnetal - Social - Governance”, resp. „Sustainable and Responsible Investments".  Na základe špecifických kritérií a interného ESG skóringového systému správcovskej spoločnosti je možné určiť, ktoré spoločnosti, do ktorých sa investuje, sú zodpovedné a etické. Spoločnosti nie sú analyzované len z pohľadu profitu, ale veľmi dôležité sú aj ich ESG riziká, resp. ESG skóre. Ak v tomto skóringu zlyhajú, firma môže byť vyradená z portfólia podielového fondu.


Čo sa dozviete v relácii Investujeme?

•         V čom sa líšia zelené investície od tradičných foriem investovania?

•         Ako zmenila pandémia pohľad na zelené investície?

•         Aká je návratnosť ESG produktov?

•         Aká je transparentnosť zelených investičných fondov?

•         Aké nástroje vyhodnocujú sociálnu zodpovednosť a udržateľnosť investičných fondov?

•         Mali by sa stať zelené investície novým štandardom pre investorov?

•         Sú ESG investície len marketingovým ťahom alebo majú reálny prínos pre spoločnosť?

•         Aké detaily sa berú do úvahy pri vyhodnocovaní ESG potenciálu firmy?

Ďalšie relácie