Naše potraviny

Naše potraviny z 3. mája

Pozrite si reláciu Naše potraviny z 3. mája 2022. Venovali sme sa v nej aj o finančnej pomoci pre potravinárov. Pozvanie do štúdia prijal predseda Slovenského zväzu olejninárov Jozef Rebro.

Ďalšie relácie