Hlavné správy

Hlavné správy zo 16. apríla

Pozrite si Hlavné správy zo 16. apríla 2022. Zhrnuli sme do nich všetky informácie z diania doma aj v zahraničí. Dozviete sa viac o situácii na Ukrajine aj o trhu práce na Slovensku.

V Hlavných správach zo 16. apríla nájdete tieto reportáže: 

- Ruské útoky zasiahli Kyjev a Ľvov

- Moskva varuje pred dodávkami zbraní

- Znížiť závislosť od energií z Ruska

- Pribudnú tisícky pracovných miest

- Kresťania slávia Bielu sobotu

- Hojné nákupy aj na Veľkú noc

- Klimatický protest proti obom kandidátom

- Rekonštrukciu zastavil súd

- Pohľad do minulosti

- Úradníkom v meste varia stredoškoláci

- Myslia aj na ukrajinských bežcov

- Ukrajincom pomáhajú v bežnom živote

Ďalšie relácie