Ukrajinské správy / Українські новини

Ukrajinské správy zo 17. marca

Pozrite si Ukrajinské správy na TA3. Tieto správy sú určené najmä pre ukrajinských spoluobčanov, aby sa vedeli lepšie zorientovať a prispôsobiť životu na Slovensku, prípadne využiť rôzne pomocné aktivity na zmiernenie tejto neľahkej situácie.

V Ukrajinských správach zo 17. marca nájdete túto reportáž:

- Ukrajinskí žiaci, ktorí študujú na Slovensku prechádzajú ťažkým obdobím

Ďalšie relácie