Štúdio TA3

Prečo k nám prichádza nebezpečné mäso? Poliaci majú problém s kontrolou potravín, hrozí to aj u nás

Zistenia poľského kontrolného úradu mnohých šokovali. Zistil, že poľské mäso je najnebezpečnejšie v celej únií. Agrorezort preto varuje pred nákupom poľských potravín. Máme sa im radšej vyhnúť? Aj o tom sme sa rozprávali s riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefom Bírešom.

Problém s potravinami je vecou samotného Poľska, myslí si Bíreš. Úradná kontrola potravín z farmy na stôl v Poľsku nie je až taká spoľahlivá a nedostatky sa opakujú pomerne často. Prečo sa to deje práve v Poľsku? "Analýza potvrdila, že kontrolný systém nie je usporiadaný na národnej úrovni a nefunguje tak, aby naozaj zabezpečil ochranu spotrebiteľa," vysvetlil Bíreš. Priblížil, že v Poľsku fungujú tri kontrolné orgány, ktorých kompetencie sa prekrývajú. Zároveň tam chýbajú odborníci a kontrola nie je personálne ani logisticky zabezpečená.

Dôležitú rolu podľa Bíreša zohráva aj to, že v Poľsku je veľa ilegálnych, neschválených prevádzok. To znamená, že výroba potravín neprebieha pod kontrolou. Pravdepodobne je nedostatočný aj monitoring odberu potravín, inak "by sa potraviny s kontamináciou salmonely alebo chemických látok nedostali na trh".

Problémom je aj to, že poľské potraviny prechádzajú cez hranice na náš trh bez varovania. "Stopercentná kontrola na európskom trhu potravín neexistuje," skonštatoval riaditeľ veterinárnej a potravinovej správy. Legislatíva je postavená na tom, že krajiny si vzájomne dôverujú. Slovenská potravinová správa si však všíma, že Poľsko má problémy a práve pri výrobkoch z tejto krajiny sa usiluje vykonávať čo najviac kontrol. "Náš systém to dosť zaťažuje, personálne aj finančne," priblížil.

Slovensko má problém aj s nízkym počtom kontrolórov. "Stavy sú na hranici," povedal Bíreš s tým, že kontrolórov potrebjeme navýšiť práve preto, aby sme sa nedostali do podobného stavu, aký je v Poľsku.

Ďalšie relácie