Hlavné správy

Hlavné správy zo 4. februára

Pozrite si Hlavné správy zo 4. februára 2022. Zhrnuli sme do nich všetky podstatné informácie zo Slovenska aj zo zahraničia. Dozviete sa viac o tom, kto vyhral inovatívny čin roka, ale aj to, že v Rakúsku schválili povinné očkovanie.

V Hlavných správach zo 4. februára nájdete tieto reportáže:

- Slovensko-americké čítanie s porozumením

- Slovensko je pripravené pomôcť Ukrajine

- Spochybňujú odbornosť Hatrákovej

- Skráti sa karanténa, končí OTP v práci

- Rakúsko má definitívne povinné očkovanie

- Centrum Ottawy je už týždeň zablokované

- Olympiáda utužila vzťahy Ruska s Čínou

- Rokovali o zelenej transformácii

- Výsledok súťaže neprekvapil

- Svetový deň proti rakovine

- December obchodníkom prial

- Pre rozvoj krajiny sú dôležité inovácie

Ďalšie relácie