Štúdio TA3

Nedostatok personálu v sociálnych službách pretrváva už dlho. Sú obavy ministerstva opodstatnené?

O aktuálnej výzve ministerstva práce, ktorí hľadajú dobrovoľníkov do zariadení sociálnych služieb, sme sa rozprávali s predsedníčkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Annou Ghannamovou.

Ďalšie relácie