Hlavné správy

Hlavné správy zo 17. januára

Pozrite si Hlavné správy zo 17. januára 2022. Zhrnuli sme do nich všetko podstatné, čo sa udialo na domácej aj zahraničnej scéne. Dozviete sa viac o rokovaní koaličnej rady, o tom, že Grécko zavádza povinné očkovanie, ale aj to, kto kedysi zradil Annu Frankovú.

V Hlavných správach zo 17. januára nájdete tieto reportáže:

- Americké raňajky

- Stredoslovenské mestá žiadajú záruky

- Rokovanie koaličnej rady

- Nefunkčná Rada SPF spôsobuje problémy

- Ako si poradíme s omikronom

- Nová vyhláška ÚVZ SR

- V4 nesmie slúžiť jednému štátu

- Grécko zavádza povinné očkovanie

- Ulica vo Varíne budí kontroverzie

- A. Frankovú zrejme zradil židovský notár

- Djokoviča privítali ako hrdinu

Ďalšie relácie