Hlavné správy

Hlavné správy z 30. decembra

Pozrite si Hlavné správy z 30. decembra 2021. Zhrnuli sme do nich všetko podstatné z domáceho aj zo zahraničného diania. Dozviete sa viac o silvestrovských oslavách vo svete, o tom, že seniori dostali viac času na registráciu na odmenu za očkovanie, ale aj to, že k doktorovi špecialistovi sa dostanete aj bez výmenných lístkov.

V Hlavných správach z 29. decembra nájdete tieto reportáže:

- Rokovací poriadok čakajú zmeny

- Vyšetrovanie ani po roku neukončili

- Viac času na získanie odmeny za vakcináciu

- Policajti kontrolovali režim OTP

- Pochybné rozdelenie peňazí na ošípané

- Rozpačitý zlatý týždeň

- Bez výmenných lístkov do konca februára

- Nemecko likviduje jadrové elektrárne

- Silvestrovské oslavy v tieni omikronu

Ďalšie relácie