Klub TA3

Zložil som skladbu pre Stinga

Označuje sa ako kontroverzný husľový virtuóz. Vždy mal tendencie zakladať hudobné telesá a búrať bariéry medzi jednotlivými štýlmi. Baví ho robiť z náročného náročnejšie. Ako sám hovorí: "hudba je len jedna". Jeho vnútorná potreba prepájať klasickú hudbu s ostatnými hudobnými žánrami sa mnohokrát stretáva s nepochopením a odmietaním, napriek tomu sa svojej vízie odmieta vzdať a vznikajú projekty, ktoré sú doslova výzvou. Hosťom v relácii Klub TA3 bol Jarolím Emmanuel Ružička, prvý koncertný majster Slovenskej filharmónie.