Hlavné správy

Hlavné správy zo 17. decembra

Pozrite si Hlavné správy zo 17. decembra 2021. Zhrnuli sme do nich všetko podstatné z diania doma i v zahraničí. Dozviete sa viac o odmene pre zdravotníkov a sociálnych pracovníkov, a tiež o novej vláde v Českej republike.

V Hlavných správach zo 17. decembra nájdete tieto reportáže: 

- Zdravotníci dostanú 350 eur

- Ako lotéria ovplyvnila očkovanie

- Robertovi Ficovi hrozí dvojročný trest

- Za problémy v doprave cesta zadarmo

- Černákov „štartér“ ide na slobodu

- V Česku prebrala vedenie nová vláda

- Nová politická éra v Česku

- Rusko zverejnilo svoje požiadavky

- Očkovali na netradičnom mieste

- Práce na moste finišujú

Ďalšie relácie