Štúdio TA3

Zmeny v zákone o strelných zbraniach. Hlavným motívom bol boj proti teroristickým útokom

Doba platnosti zbrojnej licencie sa obmedzí na desať rokov. Zároveň každých päť rokov sa má preverovať, či nenastali dôvody na jej odňatie. Zmeny v zákone o strelných zbraniach majú zamedziť ich zneužívaniu, najmä na terorizmus. O tom, aké ďalšie novinky novela prináša sme sa rozprávali s Ľudovítom Miklánkom, predsedom občianskeho združenia Legis Telum.

Ďalšie relácie