Hlavné správy

Hlavné správy zo 6. decembra

Pozrite si hlavné správy z 6. decembra 2021. Zhrnuli sme do nich všetko podstatné z domáceho i zo zahraničného diania. Dozviete sa viac o pandemickej situácii a tiež o rozsvietení vianočného stromčeka v Bratislave.

V Hlavných správach zo 6. decembra nájdete tieto reportáže: 

- Štáb TA3 sa bol pozrieť na detskom covidovom oddelení

- Ministerstvo zdravotníctva navrhuje lockdown do 16. decembra

- O lockdowne rokovala aj koaličná rada

- Nová pomoc pre gastro a cestovný ruch

- Jesenná pomoc Banskobystrické prevádzky teší, no nezachráni

- Maloobchod hovorí o svojej likvidácii

- Rakúsko má už tretieho kancelára za dva mesiace

- V Prešove si pripomenuli obete výbuchu

- Martin bude mať veľkovýrobňu bioplynu

- Pred Prezidentským palácom rozsvietili vianočný stromček

- Pod Tatrami prejavili mikulášsku spolupatričnosť

Ďalšie relácie