Hlavné správy

Hlavné správy zo 4. decembra

Pozrite si Hlavné správy zo 4. decembra 2021. Zhrnuli sme do nich všetko podstatné z diania doma i vo svete. Dozviete sa viac o vývoji lockdownu a možnej zmene opatrení, ale aj o konflikte na Ukrajine, či o možnej lyžovačke v zahraničí.

V Hlavných správach zo 4. decembra nájdete tieto reportáže:

- Ekonómovia kritizujú Matovičove nápady

- Účinky lockdownu zatiaľ nedorazili

- Nižšie tresty za drogy

- Rozhodujú o väzbe pre T. Rajeckého

- Putin a Biden budú hovoriť o Ukrajine

- Deväť rokov bez satisfakcie

- Zamestnávatelia by pandemickú PN nechali

- Cielené kontroly na hraniciach

- Potrebujú nový útulok

- Vianočná doprava v hlavnom meste

- V Považskej Bystrici MHD zadarmo

- Lyžovačky len s covid pasom  

Ďalšie relácie