Biznis

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Stále častejšie sa v biznise stretávame s pojmom spoločensky zodpovedné podnikanie. Takéto firmy začínajú byť viac a viac zaujímavé pre zákazníkov a svojich klientov. Kedy sa firma stáva spoločensky zodpovednou? A ako na tento fenomén reaguje slovenský zákazník? Aj o tom sme hovorili so sociológom Romanom Pudmarčíkom.

Ďalšie relácie