Biznis

Zelené riešenia pre Slovensko

Ochrana životného prostredia a plnenie klimatických záväzkov, týka sa to nás všetkých - štátu podnikateľov aj verejnosti. Jednou z možností je efektívne využívať energiu a zaobchádzať s ňou šetrne. Aké máme v tejto oblasti možnosti a je možné prechod na zelené alternatívy uskutočniť bezbolestne? V štúdiu sme privítali generálnu riaditeľku ESCO Slovensko Naďu Hartmann.

Ďalšie relácie