Nová Európa

EÚ rieši, ako pomôcť Afganistanu

Septembrová schôdza európskeho parlamentu mala niekoľko špecifík. Nielen že sa konala po mesačnej prestávke, ale zúčastnila sa na nej aj predsedníčka Európskej komisie, ktorá vystúpila so správou o stave únie. Dominantnou témou bola pandémia, očkovanie aj pomoc Afganistanu.

Ďalšie relácie