Štúdio TA3

Budúcnosť nášho poľnohospodárstva

Naše najväčšie poľnohospodárske združenie si na svojom Valnom zhromaždení volilo nové vedenie. Aké sú jeho priority a kam chce celý agrosektor smerovať spolu s rezortom pôdohospodárstva? Aj o týchto témach sme sa rozprávali s ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom a staronovým predsedom SPPK Emilom Machom.

Ďalšie relácie