Štúdio TA3

20. storočie bolo obdobím zmien, pripomeňte si jeho najvýznamnejších pápežov

20. storočie prinieslo so sebou mohutné zmeny v geopolitickom usporiadaní sveta. No a moderná veda priniesla aj iný pohľad na vesmír ako taký. Teória relativity, kvantová fyzika či evolucionizmus zmenili optiku, s akou sa pozeráme na skutočnosť. Toto všetko sa premietlo aj do chápania úlohy pápežstva v cirkvi aj v sekulárnom. Ponúkame vám možnosť pripomenúť si významné osobnosti rímskych veľkňazov 20. storočia, ktoré bolo v mnohom prelomovým. V štúdiu sme privítali rímskokatolíckeho kňaza a vysokoškolského pedagóga Daniela Diana.

Ďalšie relácie