Štúdio TA3

Pápež František je v mnohom osobitý. Aké sú jeho duchovné korene?

Ideové základy každého mysliteľa sú do značnej miery ovplyvnené jeho duchovnými koreňmi, z ktorých vyrastá. Platí to aj o pápežovi Františkovi a jeho myšlienkovom svete. Spolu s teológom Milošom Lichnerom sme sa v našom štúdiu zamysleli, z akých predpokladov vychádza pápež František a nakoľko ho ovplyvnila jezuitská spiritualita či latinskoamerické prostredie.

Ďalšie relácie