Štúdio TA3

Sexuálne deviácie, netradičné preferencie. Psychiatria sa venuje aj citlivej oblasti sexuality

Sexualita predstavuje dôležitú zložku ľudskej osobnosti. A podobne, ako pri ostatných stránkach psychiky človeka, aj v nej sa vyskytujú rôzne odchylnosti. Pri ich diagnostike a liečení sa však okrem medicíny čoraz viac ozývajú aj hlasy, ktoré s lekárskou vedou nemajú nič spoločné. A tak sa nezriedka problematika parafílie dostáva z oblasti medicínskych odborných diskusií na pôdu ideologických a svetonázorových postojov. Prečo by mala zostať psychiatria autonómnou aj v tejto oblasti a nepodliehať ideológiám a ako sa vlastne pozerá na parafílie? O tom sme sa porozprávali s psychiatrom Ivanom Andrém.

Ďalšie relácie