Štúdio TA3

Tornádo spôsobilo materiálne i psychické škody. Ako sa s nimi vysporadúvajú?

Česko zasiahlo najsilnejšie tornádo v dejinách. Zanechalo za sebou obete, zranených a množstvo materiálnych škôd. Okrem toho však zanechalo aj stopu na duši, ktorá sa len tak ľahko zahojiť nedá. Organizácia Človek v ohrození upozorňuje, že u ľudí z Moravy sa postupne začínajú prejavovať psychické problémy. Priamo s ľuďmi zasiahnutými touto tragédiou sa rozprávala aj humanitárna pracovníčka Michaela Guldanová, ktorú sme si pozvali do štúdia.

Ďalšie relácie