Štúdio TA3

Pomáha starým, chorým či deťom. Ako funguje charita na Slovensku?

Charita – z latinského slova charitas znamená zľutovanie, zmilovanie. Je to dobrovoľná a dobročinná pomoc ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní. Starí ľudia, chorí či deti alebo sociálne slabí. Na Slovensku pôsobia mnohé charitatívne organizácie. Niektoré sú viditeľnejšie a známejšie, o iných sa hovorí menej. Všetky však pomáhajú. V špeciálnom štúdiu budeme hovoriť o podstate a fungovaní charity u nás. V štúdiu sme privítali Evu Kováčovú, riaditeľku Ligy proti rakovine, Miriam Juhanesovičovú zo združenia APPA, Máriu Kadlečíkovú z Nadácie Detského kardiocentra a predsedu nadácie TA3 Igora Čekirdu.

Ďalšie relácie