Biznis

Poklad slovenského cestovného ruchu

Kúpele sú pokladom slovenského cestovného ruchu. Bohatstvom liečivých zdrojov patríme medzi svetové veľmoci. Možno podnikanie v kúpeľníctve považovať za komerčné? Ako sa kúpeľný biznis premieta do biznisu štátu? Sú slovenské kúpele výnimočné? Odpovedal Michal Fajin, generálny riaditeľ kúpeľov Číž.

Ďalšie relácie