Štúdio TA3

Aj v Banskej Bystrici hrozili povodne, ako mesto zvládalo situáciu?

Po silných májových dažďoch žila metropola stredného Slovenska v napätí. V Banskej Bystrici vyhlásili na rieke Hron 3. stupeň povodňovej aktivity. Zasadal krízový štáb a na kritických úsekoch sa stavali protipovodňové bariéry. Aké opatrenia mesto prijalo a ako situáciu zvládlo, to sa Martin Dušička opýtal primátora Banskej Bystrice, Jána Noska.

Ďalšie relácie