Pozrime sa na to

Ako prežiť postcovidový syndróm

Hostia: divadelník a hudobník Ivan Matejovič, primárka Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie NÚDCH Iveta Neuschlová, primár Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny z centra CINRE Peter Michalka a podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková.