Téma dňa

Nová vláda tých istých ľudí / Menšiny chcú byť vo vyhlásení vlády / Atlas rómskych komunít

Hostia: Jozef Lenč, politológ, UCM Trnava, Krisztián Forró (SMK), predseda strany, Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity, Ábel Ravasz (Most-Híd), bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

Ďalšie relácie