Štúdio TA3

Summit lídrov EÚ sa skončil skôr. Ako dopadli rokovania?

Mal to byť dvojdňový summit, napokon sa ale skončil už v prvý deň. Lídri 27-čky virtuálne diskutovali o očkovaní a pandémii. Aj keď sa zhodli na tom, že farmaceutické firmy musia dodržiavať svoje záväzky voči Únii a očkovanie sa musí zrýchliť, absolútny zákaz vývozu vakcín neprijali. Nie je to v čase keď v členských krajinách EÚ meškajú dodávky vakcín príliš málo? Porozprávali sme sa s riaditeľom inštitútu EUROPEUM, Vladimírom Bartovicom.

Ďalšie relácie