Štúdio TA3

Zdravotníctvo tvorí významnú časť Plánu obnovy, ako to bude v praxi?

Oblasť zdravotníctva je jednou z piatich hlavných oblastí pripravovaného Plánu obnovy a odolnosti. Ako vnímajú ľudia z praxe zámery vlády pri čerpaní európskych zdrojov do tejto oblasti, to sme si priblížili s Vladimírom Mičietom, predsedom Výboru pre zdravotníctvo Americkej obchodnej komory.

Ďalšie relácie