Biznis

Vplyv veku na ekonomické rozhodnutia

Aktuálna kríza má nielen zdravotné ale aj ekonomické dopady. Vyrovnávať sa s nimi musí takmer každý, ale každý má svoj spôsob. Záleží, ku ktorej generácii patrí. Čo sú to generácie X, Y a Z? Do akej miery je každá z nich opatrná pri ekonomických rozhodnutiach? Menia ľudia zásadne svoje spotrebiteľské správanie sa v časoch krízy a môžu takéto informácie pomôcť firmám pri oslovovaní zákazníkov? Odpovie Roman Pudmarčík zo spoločnosti Ipsos, vedie tam oddelenie zamerané na zákaznícku skúsenosť a verejnú mienku.

Ďalšie relácie