Štúdio TA3

Stavebníci volajú po reforme už roky. Čo plánuje vláda zmeniť?

Vláda zverejnila návrh nového stavebného zákona. Vyvolal množstvo reakcií, pozitívnych aj kritických, či už zo strany samospráv alebo firemného sektora. Čo presne vláda plánuje zmeniť a aké by to mohlo mať dôsledky v praxi, to sme si priblížili v našom štúdiu, kde sme privítali Tatianu Prokopovú z Americkej obchodnej komory.

Ďalšie relácie