Biznis

Zmenám bráni aj komunikácia

Ján Lešundák a jeho hostia sa rozprávali o Change manažmente / systémovom riadení zmien. Hostia: 1. Stanislav Čižmárik - Slovenský živnostenský zväz, 2. Ján Cisárik - riaditeľ spoločnosti Step For

Ďalšie relácie