Téma dňa

Hospodárenie v štátnych lesoch / Ako zabrániť plytvaniu potravinami

Hostia v prvej časti: Erik Baláž (Spolu), podpredseda strany, Aneta Kšenžighová, organizačná riaditeľka Lesy SR. Hostia v druhej časti: Eva Antošová (SNS), poslankyňa NR SR, Martin Krajčovič, predseda SAMO.

Ďalšie relácie