Téma dňa

Kompletný ÚS a odobraté mobily

Hostia: Marián Giba, Katedra ústavného práva UK, Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie policajného zboru, Ondrej Dostál (SaS), poslanec NR SR.

Ďalšie relácie