Štúdio Kultúra

Slovenské centrum dizajnu v r. 2019/Ako sa prekladajú slovenské knihy/Naše knihy budú čítať Francúzi/Výstava Horúce sny/Mednyánszky zomrel pred 100 rokmi/Nezabudnuteľné miesta Ivany Orviskej

Štúdio kultúra z 16. apríla 2019.