Štúdio Kultúra

Dosky 2018 / Národná cena za dizajn 2018 / Dokumentaristi získali ocenenia / Vízia a realita v architektúre / Vyskúšajte si Kafkovho švába / Kinetický objekt ADA / Slovenské tradície v Japonsku

Štúdio kultúra z 9. novembra 2018.