Energia pre Slovensko

Úspory energie v podnikoch

V priemysle sa využíva viac ako tretina spotrebovanej energie na Slovensku. Aj preto majú byť pri ďalšom znižovaní energetickej náročnosti v nasledujúcich rokoch najaktívnejšie priemyselné podniky. Pomôcť im pritom majú aj prostriedky z európskych fondov