Téma dňa

Nezdravé brazílske mäso / Vojna a hlad v Južnom Sudáne

Hostia: Gabriela Matečná (nom.SNS) / ministerka pôdohospodárstva, Jozef Bíreš / ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, David Tulimelli / saleziánsky misionár

Ďalšie relácie