Syndróm vyhorenia

13.12.2016 22:54

Hostia: Margita Mesárošová / Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach, Janka Urdziková / Inštitút pre výskum práce a rodiny, Filip Ambróz / pracovný psychológ, Ján Goljer / lekár.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok