Pozrime sa na to

Umieranie a smrť v SR

Hostia: Jana Červenáková, zakladateľka neziskovej organizácie Viaticus, Kristína Križanová, Slovenská spoločnosť paliatívnej medicíny, Mária Hatoková, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Marián Gavenda, katolícky kňaz

Ďalšie relácie