Pozrime sa na to

Riešenia rómskej otázky

Hostia: Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre rómske komunity, Klára Orgovánová, bývala splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity, Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku, Alojz Hlina (KDH), predseda strany.