Téma dňa

Príčiny rastu počtu drogovo závislých ľudí na Slovensku / Stúpajúca popularita Donalda Trumpa v USA

Hostia: 1. Imrich Šteliar, Národné monitorovacie centrum pre drogy, Pavel Palkovič, psychiater, CPLDZ Bratislava, 2. Erik Láštic, katedra politológie FF UK, Dušan Fischer, analytik Spoločnosti pre zahraničnú politiku.

Ďalšie relácie