Veronika Pancuráková

Veronika Pancuráková

Veronika Pancuráková

redaktorka domáceho spravodajstva
Predchádzajúce pôsobenie

apríl 2019 - december 2020 reportérska služba

január 2021 - redaktorka zahraničného spravodajstva

marec 2022 - redaktorka domáceho spravodajstva

v TA3 od
2019