Veronika Pancuráková

Veronika Pancuráková

Veronika Pancuráková

redaktorka zahraničného spravodajstva
Predchádzajúce pôsobenie

apríl 2019 - december 2020 reportérska služba

január 2021 - redaktorka zahraničného spravodajstva

v TA3 od
2019