Henrieta Mihalková

Henrieta Mihalková

Henrieta Mihalková

webeditorka
Vzdelanie

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

v TA3 od
2017